Боно Шкодров: Уйгуры… Кутигуры и Утигуры? (на болгарском)

Боно Шкодров УЙГУРИ... КУТИГУРИ И УТИГУРИ? СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ГРАФИЧЕСКИ И ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ Доклад за международен семинар и конференция. Гр.Русе. България. Август 2008 В съвременната..

Read More